In Memoriam

Wieger Lijzenga, de humorist van onze club.

In memoriam 24-01-2019

 

Wieger Lijzenga, de humorist van onze club.

 

In een oude reportage van Freerk van der Brug en Simon Kuipers voor het Info Bulletin van p.v. Vice Versa uit 1992, werd Wieger al onze verenigingskomiek genoemd. De reportage over Wieger werd niet gemaakt om zijn grappen en grollen het hele jaar door op de club, maar door zijn in het oog springende prestaties. Met zijn kleine hokje duiven werd Wieger in dat jaar 4e generaal op de oude duivenvluchten van afd. Friesland.

Wieger zijn duivensportcarrière

 

Wieger is geboren op 17-02-1943 in Akkerwoude, tegenwoordig Damwoude en begon met duiven in 1957 in Oenkerk bij TRO. De vereniging die in 1992 de beste vereniging van de afdeling was!

De eerste duiven kwamen van zijn oom Hendrik de Vries en vader Alle Lijzenga, die tot 1957 een combinatie vormden. Wieger moest bij het stoppen van de combinatie de duiven delen met zijn neef Rienk de Vries, later van de combinatie Elvries.

 

Wieger was zo trots als een pauw bij zijn eerste duivenhok op de Douwelaan 49 in Oenkerk.

 

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\Douewelaan Oenkerk.jpg

 

Wieger speelde goed met de duiven van zijn vader en oom, zo vloog hij een keer 1 tot en met 10 in de club. Ook zijn neef Rienk was zeer succesvol met de duiven.

 

Hieronder de goed bewaarde bekers uit die tijd.

 

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\PHOTO-2018-10-15-14-40-34.jpg

Wieger in zijn jonge jaren op dansles.

Van de resultaten hebben wij in Drachten althans niet veel gezien!!

 

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\Wieger Dansles.jpg

 

Naast duiven was Wieger een groot liefhebber van diverse sporten. Zo mocht hij graag fierljeppen, keatsen, voetballen en korfballen. Via de sport kwam Wieger regelmatig thuis bij de familie Dijkstra, die ook vervend sporters waren, met in het bijzonder korfballen. Niet vreemd dat na verloop van tijd het oog van Wieger viel op een wel hele leuke jonge dame uit dit gezin ‘Hiltje genaamd’. Deze dame kon ook nog eens super goed korfballen. De liefde bleek wederzijds te zijn en Wieger en Hiltje zijn sindsdien onafscheidelijk geweest. Hieronder nog een korfbalfoto van het team waarin ze gezamenlijk speelden.

 

Korfbal foto van begin zeventiger jaren

 

Voorste rij: 2e van rechts Hiltje, 3e van rechts Hiltje haar moeder

2e van links Hiltje haar jongere broer Pieter en 3e van rechts Wieger.

 

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\Fam. korfbal b.jpg

 

Wieger en Hilte hebben een plakboek vol met wapenfeiten op het sportieve vlak. Deze mocht ik inzien, en het was een lust om dit te mogen doen. Al bladerend door dit veel gebruikte plakboek, bomvol met krantenknipsels, lintjes, certificaten en foto’s, is mede de bron geworden van dit levensverhaal.

SJK

 

Op 24-4-1970 is Wieger getrouwd met Hiltsje en gingen wonen in Broeksterwoude. Daar is Wieger na een kleine periode zonder duiven te zijn geweest opnieuw begonnen met duiven. Dit op speciaal aandringen van zijn neef Rienk de Vries. Rienk sprak de gevleugelde woorden tegen Wieger: “als je niet van je vrouw wilt scheiden kun je beter zelf weer duiven nemen, want je bent nu meer hier bij onze duiven dan bij haar”. Rienk voorzag Wieger weer van duiven en een hernieuwde start was gemaakt. Er werden ook nog duiven aangeschaft bij Siep de Hoop, een zeer sterk spelende liefhebber uit Musselkanaal. Later kwamen er ook nog duiven van gebr. Van Zelderen uit Aalsmeer, toen nog in het begin van hun fond-loopbaan. Dit met name om ook op de fond sterk te spelen.

In het begin van hun huwelijk was Wieger ook nog keeper in het eerste bij Zwaagwesteinde en een fervent korfballer. Het was vaak een kwestie van snel een duif klokken en dan weer achter op de brommer naar het veld om te spelen of te kijken. Korfbal speelde nog lange tijd een grote rol in het leven van Wieger en natuurlijk Hiltsje.

Wieger als keeper in het 1e van Zwaagwesteinde

Wieger in het witte shirt

 

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\Kampioen met VVZ.jpg

 

Wieger vloog met zijn duiven van 1972 tot 1978 bij de Waldvlucht in Broeksterwoude en hij heeft hier altijd sterk gespeeld en het was bovenal een gezellige club. En van gezelligheid, daar hield Wieger wel van.

 

16 late jonge duiven van Jouke Feddema

Wieger kreeg ook al eens 16 late jonge duiven van Jouke Feddema en Jouke zei hierbij: je hoeft ze niet te kopen, maar elke keer als je 1 op tijd klokt (op het eerste blad van het rayon), krijg ik 5 gulden. Hier ging Wieger mee akkoord en ging met deze laten het jaar daarop gelijk spelen op de vitesse en klokte op de eerste vlucht direct 8 vroege duiven, dat was dus 8 x 5 gulden is 40 gulden afrekenen bij Jouke. De week daarop had Wieger 9 vroege duiven met deze laatjes. Een geluk voor Wieger was, dat hij naar Drachten verhuisde, anders was hij straatarm geworden!

Hij kocht de duiven van Jouke voor een vast bedrag en hiermee was de overeenkomst van de baan. Uiteindelijk is Wieger al deze duiven van Jouke met het overwennen verspeeld, iets wat hem erg speet.

 

Berglaan 39 Drachten

 

Doordat Wieger werk kreeg bij het PEB (elektriciteitsbedrijf voor de jongere mensen) zijn ze naar Drachten verhuisd, dat was eind 1978. Hier kochten ze een mooi huis aan de Berglaan 39 en er moest gelijk op de garage een duivenhok gebouwd worden. Dit hok werd getekend door Lieuwe Dijkstra. Lieuwe was in die tijd lid van de Nachtvliegers in Drachten en zodoende is Wieger daar ook lid geworden.

Op de mooie zolderhokken in Drachten werd weer een nieuwe start gemaakt met late jongen van comb. Elvries, duiven die hoofdzakelijk Janssen en Tournier bloed in zich hadden. Ook kwamen er Tourniers van J. Hopman.

 

In 1980 is Wieger weer begonnen te spelen met postduiven. Het ging ook nu weer goed op de vitesse, midfond en jonge duiven, maar de fond viel tegen, dat bleef zijn zwakke punt.

 

Het mooie zolderhok aan de Berglaan.

 

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\Hokken.jpg

 

Hiltje ging in die tijd korfballen bij kv Drachten en daar kwam Wieger dus ook regelmatig supporteren. Zo kwamen ze daar Bart van der Linden tegen, een goede korfballer en duivenliefhebber. Dit kwam heel goed uit, want ze hielden beide van op vakantie gaan en dan verzorgden ze elkaars duiven. Dus het kwam dubbel goed uit!

 

Postduivenvereniging Vice Versa

In 1991 maakte Wieger zijn opwachting bij p.v. de Vice Versa in Drachten, toen nog de club met voorzitter Klaas Heidstra. In dat jaar ging het spelen op de fond ook al een stuk beter.

In 1992 ging het helemaal SUPER en ook op de fond en dat met het zelfde soort dat het vroeger (zogenaamd) niet kon!   Uiteindelijk werd Wieger 4e Kampioen Buitenlandse vluchten van afdeling Friesland van de NBvZ, toen ca. 2600 leden. Tevens had hij met zijn toen al legendarische “284” (90-1566284) de 2e beste Asduif van afdeling Friesland. Ook in onze vereniging was Wieger de te kloppen man. In rayon ZO-Hoek won hij  maar liefst 7 duifkampioenschappen en vele hokkampioenschappen aan- en onaangewezen.

 

Ongedurig

In dit jaar was het nog bijna eens misgegaan. In die tijd kwam Wieger zijn vader nog alle zaterdagen langs op de Berglaan om de duiven binnen te zien komen. Ze dachten samen nog net even wat bloemen voor in de tuin te kunnen halen bij Piet Oldenburger in Ureterp, voordat de duiven zouden kunnen vallen. Hiltje was gelukkig thuisgebleven  en zag opeens duiven buiten bij het hok. Als een weerlicht vloog ze naar het hok om de duiven te klokken en toen Wieger en zijn vader thuiskwamen had Hiltje 7 van de 10 duiven in de klok. Wieger vroeg nog wel even heel subtiel aan Hiltje of ze de aangewezen wel als eerste had geklokt, maar in alle consternatie had Hiltje alleen maar oog voor de gummiringen. Later bleek het met de aangewezen helemaal goed te zitten, met dank natuurlijk aan Hiltje.

Die ongedurigheid was Wieger zijn achilleshiel, hij geeft aan dat als zijn vader als trouwe supporter niet steevast voor het hok blijft zitten, hij meerdere keren per jaar de duiven zou ‘verzitten’. Wieger krijgt de zenuwen net voor de duiven thuis komen en heeft dan de neiging om bij het hok weg te lopen, om even op de ‘flutter’ te gaan, zoals hij dat zelf verwoord.

 

Duivenbestand

Wieger had in Drachten een hok op de garage van 3 afdelingen. 1 hok voor 12 doffers, 1 hok voor 12 duivinnen en 1 hok voor 30 tot 35 jonge duiven. Wieger speelde altijd totaal weduwschap en gaf volle bak. Gerst kwam bij hem niet over de vloer. Duivinnen die bij deze methode wat sneller onder elkaar koppelen, laat Wieger gewoon op elkaar vliegen. Dus totaal geen poespas.

In deze periode liet Wieger de doffers om 6 uur los en daarna de duivinnen. Hiltje liet hierna de jonge duiven los. En ’s avonds weer hetzelfde ritueel.  

 

Foto uit het NPOrgaan van 1992

 

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\NPOrgaan26-10-94.jpg

Het beste seizoen ooit!

In 1993 speelde Wieger met zijn klein aantal duiven het beste seizoen uit zijn gehele duivensportcarrière.

Hij speelde 9 kampioenschappen in rayon ZO-Hoek en was natuurlijk de te kloppen man bij ons in de club.

 

Zo werd hij in afdeling Friesland:

  • 1e Generaal onaangewezen

  • 8e Generaal aangewezen

  • 4e Asduif

 

De topprestaties werden mede gehaald door een aantal zeer goede cracks zoals:

 

De “284” 90-1566284:

Uit de oude lijnen van combinatie Elvries, vader 88-2723105 was een beste fondvlieger en de moeder 87-1112153 was in afd. K 2x 5e en 7e asduif van de afdeling en 2e en 4e duifkampioen midfond.

 

Deze doffer won 1993 9 x prijs

Hij speelde in 1991 9x prijs in 1992 14 x prijs, 1994 13 x prijs en werd 1 keer 1e asduif van de afdeling, 1x 4e asduif buitenlandse vluchten en 1 keer 2e asduif van de afdeling. In Friesland was er in die periode geen betere duif. Vele kopprijzen heeft deze doffer gewonnen.

 

De “261” 90-1566261:

Uit de lijnen van Boy Peters Venlo x Hanke Nijboer

Deze duivin won 1993 10 x prijs

Ze speelde in 1991 6 keer prijs, 1992 12 x prijs (4 duif kampioenschappen) 1994 12 x prijs met weer diverse duifkampioenschappen en eerste prijzen.

 

De “796” 91-1170769:

Uit de oude lijnen van combinatie Elvries.

Deze doffer won 1993 10 x prijs

Hij won in 1992 6x prijs, in 1994 13x prijs (5 duifkampioenschappen)

 

De “278” 90-1566278:

Uit de oude lijnen van combinatie Elvries.

Deze doffer vloog in 1993 10 x prijs

Hij speelde in 1991 8x prijs, in 92 7x prijs met een 8e op Chimay van 9.717 duiven en 1994 15x prijs). Diverse kopprijzen.

 

De “164” 91-1209164:

Uit de lijnen van Cor Talsma 88-2723105  x 85-217717 de oude lijnen van combinatie Elvries.

Deze duivin won in 1993 12x prijs

Ze speelde in 1992 4x prijs, 1994 14x prijs met diverse kopprijzen.

 

Waar gebeurd!

Wieger stond boven aan in de afdeling voor de generaal kampioenschappen en daarom moesten er op de laatste oude duivenvlucht Tours (748 km) ook duiven mee. En fond was eigenlijk niet echt zijn ding. Hij korfde natuurlijk zijn 3 beste duiven in, de “284” en 261”  en “769”. De voorspellingen waren niet echt goed en hij zat in aanloop naar de vlucht behoorlijk in de zenuwen. Hij was thuis die week niet te genieten volgens Hiltje.

 

De duiven werden vrijdag niet gelost (zoals wel gebruikelijk in die tijd) vanwege het slechte weer. Zaterdagochtend vroeg werden ze gelost. Wieger klokte zijn “284” rond 18.00 uur en binnen een half uur had hij ze alle 3 in de klok.

Toen ging hij even op het fietsje bij de andere liefhebbers langs. Als eerste was hij bij Johan Veenstra, die schrok zich een hoedje wat kwam Wieger hier nu doen, de duiven van Tours konden elk ogenblik komen!! Toen Wieger aangaf dat hij ze alle 3 al thuis had, was de lol er voor Johan volledig af. Wieger vervolgde zijn triomfantelijke fietstocht bij de collega duivenmelkers langs, en overal waren het dezelfde soort reacties. Niet iedereen kon op dat moment de fietstocht even goed waarderen. Later is er veel en vaak om gelachen.

Wieger speelde die dag 1e,  2e  en 5e  van Drachten en ook zeer vroeg in de afdeling.  

 

Volle medaille kast

 

Foto van Wieger en Hiltje in 1993 met de  2 absolute TOPPERS, de “284” en de “164”.

 

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\Nov. 1993.jpg

 

Prijsuitreiking 6-11-1993 ZO Hoek in Opende

Altijd weer gezellig met Wieger!

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\Rayon ZO Hoek 6-11-1992.jpg

 

Bij de GROTE kampioenen van de afdeling in 1993

Volgens mij staat Harm er ook bij!

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\Kampioenen afd..jpg

Het 50 jarig bestaan van p.v. Vice Versa

Groepsfoto van 7-11-2001

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\Groepsfoto leden 2001.jpg

Wieger is zeer muzikaal

Eind jaren negentig in gebouw aan de Houtlaan.

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\Muzikaal.jpg

 

Een close-up tijdens het 60 jarig jubileum in Rottevalle

 

C:\Users\Kuipers\Documents\dokumenten Simon\Duiven vice versa\Wieger\18-11-2011 60 jarig bestaan.jpg

Verhuizing

Tot en met het jaar 2000 heeft Wieger nog met veel succes meegevlogen bij ons in de club. In dat jaar werd hij nog 3e generaal van de vereniging en had wederom de 1e asduif in de club met de 96-1144729.

De laatste jaren hadden Wieger en Hiltje een prachtige boot en daar gingen ze graag en lang mee het water op. Varen past niet echt goed samen met de duivensport. Uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen het huis te verkopen en zijn in 2001 naar Giekerk verhuisd, in een omgeving waar ook veel van de familie woont.

 

Regelmatig ging Wieger nog bij sportvrienden langs om daar de vroege duiven te zien vallen. En dan werd er menig telefoontje gepleegd naar de concurrentie om aan te geven dat ze er niets van gebakken hadden op desbetreffende vlucht. Hier had hij altijd erg veel plezier mee.

 

Wachten op de duiven van St. Vincent 2017 bij Simon en Janny in Oudega

Wieger en Hiltje komen nooit met lege handen, gebak wordt altijd meegenomen.

 

C:\Users\Kuipers\Pictures\Wieger en Hiltje\Wieger, Hilstje.JPG

Wieger is in 2002 weer op kleine schaal met duiven begonnen en werd lid van TRO, de gezellige club waar hij ooit begon. Ook bleef hij trouw aan de Vice Versa en werd donateur van onze vereniging. Wieger en Hiltje waren op de meeste feestjes, BBC’s en prijsuitreikingen aanwezig. In Giekerk heeft Wieger op bescheiden schaal nog 5 jaar duiven gehad.

In 2008 zijn ze verhuisd naar Oentsjerk, aan de Douwelaan 51, dezelfde straat waar hij ooit zijn duivencarrière is begonnen.

 

Nu was de cirkel weer rond.

 

Hier had hij nog wel een paar kippen en een paar sierduiven en TOMKE natuurlijk, maar meer als zeer belangstellend zijn voor de duivensport kwam het niet.

Tijdens het kijken naar een mooie voetbalwedstrijd is Wieger totaal onverwacht overleden op 5 maart 2018.

 

Wieger, wij zullen jou als persoonlijkheid nooit vergeten.

 

SJK

Share
  • Billiga ray ban wayfarer solglasogon
  • nike mercurial superfly